Fikner Piroska: Híd-emlék (kisfilm) / És ejött a hajnal (festmény)

 

A Híd-emlék 12’52” -nyi  film alapja az És eljött  a Hajnal / 2016. 45×85 cm, akril farost/ c. festményem, melyet a 125 éves Mária Valéria híd emlékére készítettem az Esztergom városához fűződő szeretetem és emlékeim jegyében.

Középiskolai tanulmányaimat a Bottyán János Gép-és Műszeripari Technikumban végeztem.  Édesapám a felvételi vizsga után felvitt a Bazilikához és készített rólam néhány fotót. /1967./ Ezzel kezdődik a történet, mely megidézi azt az időszakot,  Endru Lloyd Webber Macskák c. musicaljának Emlék – dala által megerősítvén a mondanivalót.

A film alapzenéje John Newton: Amazing GraceCsodálatos kegyelem c. szerzeménye. Úgy gondolom, hogy az a „Csonka híd”  melynek látványa évtizedekig letörölte a mosolyt az esztergomiak arcáról, engem is szomorúsággal töltött  el. Csak vágyakoztunk, hogy átmehessünk rajta. Valahányszor megpillantottam,  arról ábrándoztam, hogy egyszer  valóra válik az álmom és megadatik az, hogy felépül. És lám, elkészült! A másik gondolatom az, hogy az EMBER bármi az ÉLET folytonosságát támogató dolgot gondol véghezvinni, ahhoz mindig szükséges az emberfeletti erők támogatása, független attól, hogy mit  hisz és mit nem. Eszerint a híd elkészülésének lehetősége egy csodálatos kegyelmi ajándék.

Strauss zenéje azon túl, hogy a Dunához kapcsolódik, Mária Valéria és az osztrákokhoz fűződő történelmi múltunk  emlékének is megidézője.

Néhány korabeli fénykép reprójából, 1993-94-es VHS, 2013-as digitális videó-felvételeimből raktam össze. Kevés anyag híján video-fotókat is alkalmaztam. Ezeket az említett anyagokból nyertem. Felhasználtam még:

-         Édesapám néhai Fikner József felvételikor készített fényképeit,

-         Férjem Bukta József fotóit,

-         Néhai Gerendás Ferenc ballagási képeit,

-      Drága osztályfőnököm, Kuti István tanár úr fotóit, melyeket anno ballagási tarisznyánkba tett. A filmet neki is szántam, mert júniusban volt a 45 éves osztálytalálkozónk és megromlott egészségi állapota miatt már csak telefonon tudtunk vele beszélgetni. Sajnos október 2 hajnalán visszatért a Teremtő Atyánkhoz.

A történet mely időnként meseszerű elemeket is tartalmaz, a nézőre bízza, hogy mesének, vagy igaz történetnek fogadja el a Híd-emlék c. kisfilm üzenetét.

Még  annyit:  bíznunk kell szép álmaink, gondolataink valóra válásában, még akkor is ha időnként nehéz, mert vigyázat, a rossz gondolataink megvalósulásának lehetősége ugyanakkora és nem mindegy, hogy egy örömteli az ÉLETE-t támogató, vagy pusztulással terhelt jövőképet vázolunk fel magunknak.

A film részei:

1.       Bevezető rész:

Alapgondolat röviden  „Csonkahídból” kész híd.

2.       Téma kibontása:  

Emlékek - Középiskolai emlékek . - A város emléke. - A „Csonkahíd” emléke.

Álom:  - Martos Flóra Leánykollégium anno és most. - Csonkahíd, Duna-part.   - Bottyán János Gép-és Műszeripari Technikum épülete- -Széchenyi tér  stb. és további Esztergomban megélt események helyszínei.- Angyalok itt-ott és  megjelennek a híddal együtt. - Ébredés

Híd az Égből /ezt Még az alkalmazott effekt is támogatja, mert fentről érkezik az témát ábrázoló  festmény/ - Csonkahíd újra. - Az égből megérkezik a híd. - Az új híd.  - A híd mint a túristák kedvenc háttere a fotózkodáshoz,  - A híd mint fotós tématéma.

3.       Befejező rész:  

- A város a hídról. -  Isteni-angyali ajándék tényének újbóli megidézése a mondanivaló megerősítére. - Köszönetnyilvánítás.

 

És eljött  a Hajnal (festmény)

A  45×85 cm, akril farost képet a  Mária Valéria híd 125. évfordulója tiszteletére készítettem. Eredetileg 2-3 képből álló sorozatot terveztem. Mivel kezemben súlyos ízületi gyulladás van, le kellett mondani eredeti szándékomról.

A festmény háttere néhány, Esztergom arculatát meghatározó városrészletből összeállított, látképnek tűnő montázs. A”dülöngélő” épületek főként a Szent Anna Plébánia, valamint a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház  „kifelé” való dőlése fölfelé táguló teret hoz létre, a  kegyelmi ajándék befogadásának segítésére.

A helyszínek  többnyire a földrajzi elhelyezkedés szerint vannak elrendezve. Balról jobbra haladva a Dorogi út, Kiss János Altábornagy utca, Szent Anna Plébánia körforgalommal. Mögötte a Prímás sziget egy darabja a Pézsa Tibor Sportcsarnokkal. Jobbra mellette a kéttornyú római katolikus Szent Ignác-plébániatemplom a Prímási Palotával. Tovább haladva a  vár és Királyi Kápolna, majd a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház. Az előtérben a Fájdalmas Szűz Kápolna és az EMG épülete. Ezek hátterében Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola. Amögött a Pázmány Péter utca egy darabja. Jobbra lent a Szent Adabert Központ egy részlete. Háttérben a dorogi határ, Dunakanyar és Párkány.

Az emberi törekvés egy csodálatos dolog  és örülni annak, hogy azt  „siker” koronázza, megadja az EMBER-i ÉLET értelmével kapcsolatos kérdések egy részére a választ. Azonban emögött minden bizonnyal mindig ott van egy „Mindenek Fölötti Hatalmi Szándék”, mely az arra érdemes törekvéseket támogatja. Az Égből leereszkedő angyalok a kezükben lévő „Kegyelmi ajándékkal” erre irányítják a figyelmet.

Háttérben a Nap, mely éppen a horizont fölé igyekszik, azt az egy Hajnalt jelöli meg, mely során a szóban forgó égi jelenség lejátszódott. Miért hajnal? Mert az sokkal több reménységet hordoz, mint bármelyik más napszak.

 

Last modified on Wednesday, 16 November 2016 13:57

Media

FaLang translation system by Faboba